Inge Hummel - PMA Institute Inge Hummel - PMA Institute

Inge Hummel

Directeur trainingen

  • Trainer van PMA gesprekken, Persoonlijk Succes en Mastery
  • Acquisitie voor Re-integratie en Practitioneropleiding
  • Kwaliteitsbewaking en optimalisatie van de PMA trainingen
  • Coaching