Het doel van de live intervisie:

Intervisie is een gestructureerd en frequent overleg van een groep coaches om dilemma’s in hun werksituatie te verhelderen en handreikingen te doen om er effectiever mee om te gaan. Het is een vorm van collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de PMA professional. Centraal staat het aanpakken van de eigen (belemmerende) overtuigingen.

Aanmelden
intervisie PMA

Instap:

Minimaal PMA-practitioner. (8-daagse PMA-basisopleiding)

Voor wie:

PMA-practitioners, PMA-coaches, PMA-senior coaches, PMA-trainers.
Voor de upgrade van PMA-coach naar PMA-senior coach is minimaal 1 intervisie een vereiste.

Afsluiting met:

Een vermelding bij het PMA Institute (Hiervoor vragen we deelnemers van de intervisie een mail te sturen naar info@pmainstitute.com, o.v.v. namen deelnemers, soort licentie (practitioner/ coach/ trainer) en datum intervisie).

Datum:

  • 28 maart 2020
  • 21 november 2020

Locatie:

Postillion Hotel
Europaweg 25
6816 SL Arnhem

 

 

Tijden:

Van 09:00 tot 12:30

Kosten en lunch:

€197,50 exclusief lunch

Aanmelden